Contributie

De betaling van de wegens het lidmaatschap van WEC verschuldigde contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze penningmeester John de Mol:
gsm: 06-8360 9823
e-mailadres: john@wec.nl

Seizoen  Pupillen 13-15 16-18 Senioren Niet actief
2015/2016 € 80 € 88 € 97 € 126 € 50
2016/2017 € 84 € 96 € 101 € 132 € 50
2017/2018 n.n.b. n.n.b.  n.n.b. n.n.b. n.n.b.