Jaarvergadering 12 september 2018

By 3 augustus 2018Algemeen

De jaarvergadering over het seizoen 2017-2018 wordt gehouden op woensdag 12 september 2018 om 20:00 uur in de kantine van WEC. De notulen van de vorige jaarvergadering worden twee weken voor de vergadering per email toegezonden. De notulen worden niet in de vergadering voorgelezen. Je kunt wel vragen stellen over de notulen.

Het financiële verslag van de penningmeester ligt voorafgaand aan de vergadering vanaf 19:30 uur ter inzage in de bestuurskamer. De penningmeester is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en indien nodig een toelichting te geven.

Als bestuurslid zijn periodiek aftredend Sjaak Pijnenburg en John de Mol. John de Mol is niet herkiesbaar. Daarnaast zijn Sharon de Leeuw en Alex van Oostenbrugge gestopt als bestuurslid. Als je interesse hebt in een bestuursfunctie, dan kun je je bij de secretaris van WEC hiervoor aanmelden. Dit kan ook per email: john2@wec.nl. Een kandidaat bestuurslid moet om in aanmerking te komen, tien handtekeningen overleggen van seniorenleden van WEC.

Tijdens de vergadering wordt ook het verslag van de kascommissie voorgelezen. Periodiek aftredend in de kascommissie is dit jaar Broer Claassen. Als je interesse hebt om in de kascommissie zitting te nemen, kun je je tijdens de vergadering kandidaat stellen.