BELANGRIJK: Het Mobiele Digitale Wedstrijd Formulier (mDWF)

By 29 augustus 2017 Technische zaken

Het nieuwe seizoen laat nog even op zich wachten, maar op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de invoering van het mobiele Digitale Wedstrijd Formulier (mDWF), dat met ingang van seizoen 2017-2018 landelijk ingevoerd wordt. Dus ook bij RKSV WEC.

Het mDWF zal best een flinke verandering betekenen voor veel betrokkenen binnen de club en daarom besteden we er al in een vroeg stadium aandacht aan. En in augustus of september, nog vóór de aanvang van het seizoen, zullen we een trachten een informatiesessie bij de club te organiseren. Concrete informatie daarover volgt in augustus op de website.

Wie krijgen er met het mDWF te maken?

Het mDWF gaat gebruikt worden door iedereen die een rol speelt bij het invullen, wijzigen of insturen van de (digitale) wedstrijdformulieren. Concreet zijn dat de teammanagers, leiders, aanvoerders, scheidsrechters, wedstrijdsecretarissen en leden van de bestuursdienst. Een groot deel van de mensen die zo’n rol vervult, is waarschijnlijk al bekend met de Sportlink-applicatie die op de PC’s in de bestuurskamer gebruikt werd voor het invullen van het (digitale) wedstrijdformulier. Voor de volledigheid: het mDWF wordt is alleen verplicht in de leeftijdscategorieën JO13/12 en ouder. Voor de leeftijdscategorieën JO11/10 en jonger is het mDWF niet verplicht en wordt deze ook niet gebruikt.

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste verandering is dat het digitale wedstrijdformulier voortaan alleen nog via de Wedstrijdzaken-app op de mobiele telefoon of het tablet ingevuld, gewijzigd of ingestuurd kan worden. Dat gaat dus niet meer via de Sportlink-applicatie op de PC’s in de bestuurskamer. Nog nadrukkelijker dan bij de Sportlink-applicatie het geval was, werkt het mDWF met ‘rollen’, waarbij elke rol (teammanager, aanvoerder, scheidsrechter, bestuursdienst) een eigen taak heeft bij het invullen van het wedstrijdformulier. De tweede belangrijke verandering is dat de welbekende spelersfoto’s met het mdwf komen te vervallen. Alle spelersfoto’s worden gedigitaliseerd en die digitale exemplaren kunnen door scheidsrechters gebruikt worden om voorafgaand aan een wedstrijd – via de mobiele telefoon – een ‘pasjescontrole’ uit te voeren.

En nu?

Achter de schermen zijn we druk aan de slag om in kaart te brengen welke vrijwilligers komend seizoen waarschijnlijk te maken krijgen met het mDWF. Die vrijwilligers gaan we in de komende periode per e-mail benaderen (senioren leiders reeds benaderd), en ze in ieder geval uitnodigen voor de informatiesessie die we organiseren.

Ondertussen nodigen we iedereen uit om vooral de Wedstrijdzaken-app op de mobiele telefoon te downloaden en te installeren, óók de spelende leden die straks geen rol in het mDWF spelen. Via deze app kan je immers ook je eigen spelersfoto wijzigen. De app is snel en eenvoudig te vinden in de Apple App Store en in de Google Play Store (niet voor windows phone). Om de app te kunnen gebruiken en er mee in te kunnen loggen, heb je het e-mailadres nodig dat voor jouw lidmaatschap bij Sportlink geregistreerd staat. Weet je dat e-mailadres niet? Stuur dan even een mailtje naar john@wec.nl en wij zoeken het voor je op. Wij adviseren de leiders een lijst met alle email adressen aan te leggen van hun spelers. Uiteindelijk gaat iedereen dus ook de spelers deze app gebruiken maar met dezelfde gegevens zal je straks moeten inloggen op de vernieuwde voetbal.nl app voor alle standen en uitslagen.

Er is op de website van de KNVB al heel veel informatie te vinden over het mDWF op de volgende link: http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld–en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning

Tot slot: zijn er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden over het mDWF? Stel ze gerust aan ons via marcel@wec.nl. Graag wel eerst de instructie van de KNVB bekijken!

We melden ons spoedig weer met nieuwe informatie over het mDWF,

Marcel van den Bogaart, wedstrijdsecretaris Senioren

Dennis Pijnenburg wedstrijdsecretaris Jeugd