Aanmelden

Wil je je aanmelden als lid? Dan kun je bijgaand formulier downloaden en invullen. Je kunt dit formulier volledig ingevuld afgeven bij WEC of inscannen en e-mailen naar john@wec.nl.

Aanmeldformulier

Contributie

De contributiekosten voor een lidmaatschap van WEC bedragen:

Pupillen € 95,00
Junioren € 110,00
Senioren € 150,00
Niet actieve leden € 50,00

Als je actief lid wilt worden meldt WEC je bij KNVB aan zodra de contributie voor het eerste halfjaar aan de penningmeester is betaald of overgemaakt. Hiervoor dien je zelf zorg te dragen. Het IBAN-nummer van WEC is NL95RABO0147114365. Dit omdat WEC bij aanmelding bij de KNVB een bedrag aan contributie voor jou moet afdragen. Dit bedrag is geen inschrijfgeld en wordt bij de eerste incasso-opdracht verrekend.

Niet actieve leden worden enkel bij de KNVB aangemeld indien zij een (jeugd)bestuursfunctie vervullen en/of als leider, trainer of scheidsrechter rechtstreeks bij wedstrijden van WEC betrokken zijn.

Betaling

De betaling van de verschuldigde contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd. Betaling kan per jaar of per halfjaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze penningmeester, Ellen van Dartel:
GSM: 06-1462 6522
Email: ellen@wec.nl