Aanmelden

Wil je je aanmelden als lid? Dan kun je bijgaand formulier downloaden en invullen. Je kunt dit formulier volledig ingevuld afgeven bij WEC of inscannen en e-mailen naar john@wec.nl.

Aanmeldformulier

Contributie

De kosten voor een lidmaatschap van WEC bedragen voor het seizoen 2019/2020:

Pupillen€ 95,00
Junioren€ 110,00
Senioren€ 150,00
Niet actieve leden€ 50,00

Betaling

De betaling van de verschuldigde contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd. Betaling kan per jaar of per halfjaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze penningmeester, Ellen van Dartel:
GSM: 06-1462 6522
Email: ellen@wec.nl