Skip to main content

Aanmelden

Wil je je aanmelden als lid? Dan kun je bijgaand formulier downloaden en invullen. Je kunt dit formulier volledig ingevuld afgeven bij WEC of scannen en e-mailen naar ledenadministratie@wec.nl.

Aanmeldformulier

Contributie

De contributiekosten voor een lidmaatschap van WEC bedragen:

Pupillen € 95,00
Junioren € 110,00
Senioren € 150,00
Niet actieve leden € 50,00

Niet actieve leden worden enkel bij de KNVB aangemeld indien zij een (jeugd)bestuursfunctie vervullen en/of als leider, trainer of scheidsrechter rechtstreeks bij wedstrijden van WEC betrokken zijn.

Betaling

De betaling van de verschuldigde contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd. Betaling kan per jaar of per halfjaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze penningmeester, John de Mol:
GSM: 06-8360 9823
Email: penningmeester@wec.nl