Contributie

De kosten voor een lidmaatschap van WEC bedragen voor het seizoen 2019/2020:

Pupillen€ 95,00
Junioren€ 110,00
Senioren€ 150,00
Niet actieve leden€ 50,00

Betaling

De betaling van de verschuldigde contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd. Betaling kan per jaar of per halfjaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze penningmeester, Ellen van Dartel:
GSM: 06-1462 6522
Email: ellen@wec.nl

Je kunt ook een email sturen naar ons algemene emailadres wec@wec.nl.