Contributie

De betaling van de wegens het lidmaatschap van WEC verschuldigde contributie geschiedt door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met John de Mol. Die beheert voor WEC de ledenadministratie.
GSM: 06-8360 9823
Email: ledenadministratie@wec.nl

Je kunt ook een email sturen naar ons algemene emailadres wec@wec.nl.

Pupillen€ 86,00
Junioren€ 100,00
Senioren€ 136,00
Niet actieve leden€ 50,00