Een vertrouwenspersoon kan je benaderen als je zit met een lastig probleem, maar nog geen goede raad weet. Soms is het namelijk erg moeilijk om direct naar je trainer te stappen, of naar het bestuur of naar je ouders, familie of vrienden. Het kan zeer uiteenlopende zaken betreffen, zowel thuis als binnen de club. Bekende voorbeelden zijn grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, geweld, pesterijen, psychische klachten, discriminatie, verslaving, etc.

Het bestuur van WEC zoekt naar een man of vrouw die deze belangrijke functie zou willen vervullen. Tot dat moment heeft WEC de mogelijkheid om het NOC/NSF hier in te betrekken.

Het NOC/NSF komt verenigingen in deze tegemoet door als contactpersoon op treden voor (kleine) verenigingen die zelf geen contactpersoon hebben. Je kunt (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
Email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu
Klik hier voor de noodzakelijke toelichting en de inlogcode (29113) voor het achterlaten van een bericht. 

Je krijgt bij alle manieren een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn. Mochten de telefoonlijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen geven. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wil bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en/of heel specifieke gegevens van je vereniging en zet je nummerherkenning uit op je telefoon.