Skip to main content

Waarom je (lang) niet altijd bij je tegenstander hoeft te staan

By 8 december 2017Technische zaken

In het voetbalplan van WEC is onze voetbalvisie verwoord door middel van spelprincipes. Dit zijn algemene uitgangspunten die aan de basis van het spel staan en steeds weer terugkomen. Een voorbeeld van een spelprincipe bij het aanvalsspel is het kiezen van diepte in plaats van breedte. Het voordeel van het beschrijven van een voetbalvisie in spelprincipes ten opzichte van een formatie is dat ze gemakkelijk te onthouden zijn, je onafhankelijker bent van de speelwijze van de tegenstander en dus gemakkelijker kunt variëren met formaties om de tegenstander te verassen.  Bovendien zegt een formatie niet zo veel over de stijl van spelen, spelprincipes doen dat wel.

Andere spelprincipes van de voetbalvisie van WEC bij het verdedigingsspel is het klein houden van het veld, en het verdedigen van ruimtes (zonedekking). Dit laatste is de tegenhanger van mandekking. Bij zonedekking worden bepaalde ruimtes in het veld verdedigd. Bij mandekking wordt de tegenstander verdedigd. De tegenstelling tussen man- en zonedekking is trouwens een schijntegenstelling: in de praktijk zijn er vele varianten en ook combinaties te verzinnen.

In het algemeen kent het verdedigen van ruimtes een aantal voordelen ten opzichte van mandekking, namelijk:
– vrije ruimtes en tegenstanders worden afgeschermd en kunnen dus niet bereikt worden;
– spelers worden niet weggetrokken uit centrale posities wanneer de tegenstander een bepaalde loopactie maakt;
– andere speler kunnen ondersteund worden en er kan als team druk gezet worden;
– op het moment dat de bal veroverd wordt staan veel spelers van het eigen team vrij doordat ze niet tegen de tegenstander aan staan.

Een nadeel van zonedekking ten opzichte van mandekking is dat de taakverdeling onduidelijker is. Zoals al eerder vermeld zijn er vele varianten en combinaties van zone- en mandekking te verzinnen. Een team speelt nooit helemaal in de zone, omdat bijvoorbeeld in het zestienmetergebied mandekking wordt toegepast omdat de tegenstander anders meteen raak kan schieten wanneer hij of zij de bal krijgt.

Wil je nog meer weten over zone- en mandekking? Via deze link kom je bij een uitgebreide uitleg: https://www.voetbaltrainer.nl/2017/02/16/acht-voordelen-verdedigen-zone/

Een voorbeeld van ruimteverdediging:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van mandekking:   

  

 

 

 

 

 

 

 

Bij het toepassen van zonedekking zijn een aantal vaardigheden nodig zoals positionering en communicatie. Spelers moeten het veld klein houden om de centrale ruimtes af te schermen (positionering), en moeten met elkaar coachen om de tegenstander in het vizier te houden (communicatie). Deze vaardigheden en vereenvoudigingen van de spelprincipes klein houden van het veld en het verdedigen van ruimtes kunnen al op relatief jonge leeftijd impliciet (=onbewust) getraind worden door bepaalde spelvormen in je training te verwerken.