WEC in Gambia

By 25 mei 2020 Algemeen

Vorig jaar ben ik door Schijndelnaar Toon van Alebeek, een vriend van mij, benaderd of wij wel eens oude tenues hebben. Hij vertelde wat de aanleiding hiervoor was en dat heb ik in het kort verwoord hieronder. Het verhaal van de Mayamba Football Academy (MFA) vertelt veel over het leven in Gambia, de belangrijke rol die voetbal speelt en de kansarme situatie waarin met name de jeugd zich bevind.

In 2017 maakte Toon van Alebeek kennis met Muhammed Camara, zelf een zeer getalenteerd voetballer, een man die zeer begaan is met de toekomst van Gambia. Op het moment dat een aantal Gambianen (ook uit Mayamba) de “sprong wagen naar Europa” en de toekomst voor veel families onzeker wordt, besluit Muhammed Camara een voetbalschool op te zetten om daarmee voor de jeugd in zijn dorp (en omliggende dorpen) meer betekenis te geven in het leven. De komst van de Football Academy is een waarlijk feest voor veel jongeren in het dorp Mayamba. Samen met leeftijdsgenoten voetballen, onderdeel uitmaken van een groter geheel en werken aan je eigen ontwikkeling als voetballer maar ook als mens.

Om deel te mogen nemen aan dit “voetbalfeest” zitten wel voorwaarden verbonden. Muhammed Camara heeft een aantal kernwaarden binnen de “Football Academy” met rood omcirkeld. Respect voor je ouders, de ouderen in zijn algemeenheid, inzet voor school en de noodzaak naar school te gaan en een vak te leren voor de toekomst op langere termijn. Wil je deelnemen aan de MFA, dan moeten de kinderen zich uitspreken dat ze zullen voldoen aan de kernwaarden zoals omschreven. Hij die lid willen worden van Mayamba Football Academy (er zijn ook een paar meiden actief overigens) spreekt zich uit dat naast het voetbal ook de school wordt bezocht en dat er gewerkt wordt naar een diploma. Op deze wijze hoopt Muhammed dat de jeugd zich kan en zal gaan inzetten voor een betere toekomst in Gambia. In aanvang beschikte de Mayamba Footbal Academy over 1 enkele bal en gelukkig een goede ballenpomp. Van trainen was derhalve nauwelijks sprake, de groep bleef klein. Dankzij het beschikbaar stellen van ballen en een veelvoud aan broeken en shirts door diverse verenigingen in Meierijstad, is er binnen de academy veel veranderd. Momenteel kent de voetbalschool 65 (tussen 8 en 19 jaar) deelnemers en kan er volop en intensief worden getraind.

De dankbaarheid is groot en de rol die de Mayamba Football Academy binnen de “Banjul – regio” speelt wordt steeds groter. Spelers melden zich aan vanuit omliggende dorpen en de dankbaarheid die de “dorpsoudsten” uitspreken is hartverwarmend. Naast deze mooie woorden en positieve ontwikkelingen is het echter ook zaak om huidige situatie waarin de Mayamba Football Academy verkeert te schetsen. Het is namelijk zo dat de situatie op een aantal vlakken nog schrijnend is.

Wat voorbeelden:

  • Ruim 50% van de spelers speelt nog op de blote voeten;
  • Van de “schoen dragende” speelt de helft met versleten materiaal;
  • Tel ik de spelers die op 1 slipper en 1 schoen spelen als “schoen dragende”;
  • Van de twee doelen op het speelveld heeft 1 doel een deklat die bestaat uit een touw;
  • Afbakening van het speelveld is niet mogelijk;
  • Het trainerskader bestaat uit 4 personen waarvan enkel Muhammed Camara de man met ervaring is. Er wordt naarstig gezocht naar trainingsmateriaal en cursusmateriaal (Engelstalig) voor het kader.

Aan het verzamelen van trainingsmaterialen, schoenen en kleding wordt (vanuit Nederland) met vertrouwen gewerkt. Primaire doelstelling voor de kortere termijn is het realiseren van een wedstrijdprogramma zodat spelers in elke leeftijdscategorie daadwerkelijk wedstrijden kunnen spelen tegen andere voetbalscholen. Ik spreek oprecht de hoop uit dat we de MFA kunnen helpen en Muhammed Camara, een man met een groot voetbalhart, vol van ambitie om de toekomst van Gambia via voetbal een stukje mooier te maken, kunnen ondersteunen!

Nadat wij met WEC 2 vorig jaar nieuwe kleding hebben gekregen, heb ik aan Huub van Bergen gevraagd of ik de oude tenues mocht gebruiken voor de kinderen in Gambia. Afgelopen winter is Toon van Alebeek naar Gambia geweest en heeft daar, naast de kleding van WEC 2 ook nog kleding van RKSV Schijndel overhandigd aan de kinderen.  Dat deze jeugd er blij mee is en dat sport verbroedert blijkt wel uit onderstaande foto’s.

Dan kom ik nu uit op het allerbelangrijkste. Indien er ouders of spelers zijn die nog goede voetbalkleding, maar nog veel liever voetbalschoenen (graag zonder noppen want de velden zijn daar keihard) of sport- of gymschoenen over hebben, dan mogen ze die bij WEC achterlaten t.a.v. Hans Peeters. Ook ballen zijn zeer, zeer welkom, doordat die daar enorm slijten op de harde velden. Dus heb je nog wat over….

Mede ook namens Toon van Alebeek wil ik jullie al bedanken voor het lezen van bovenstaande. Mochten jullie wat over hebben voor jullie mede voetballers in Gambia, dan dank ik jullie alvast hartelijk namens alle kinderen en Muhammed Camara uit Mayamba.

Hans Peeters, teammanager WEC 2