Afsluiting Veghelsedijk

By 5 oktober 2021 oktober 8th, 2021 Algemeen

Zoals het bij jullie al wel bekend is de gemeente voornemens om vanaf 6 oktober a.s. de Veghelsedijk (gedeeltelijk) af te sluiten. Dit i.v.m. werkzaamheden aan de weg. De planning is dat de werkzaamheden medio 29 oktober 2021 gereed zijn. Voor WEC heeft dit grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De parkeerplaats van WEC zal geruime tijd moeilijk of niet bereikbaar zijn voor auto’s en parkeren aan de Veghelsedijk is sowieso niet mogelijk. Het is dus verstandig om zoveel mogelijk per fiets of te voet naar het sportpark te komen. Om problemen vooraf te voorkomen heeft WEC contact opgenomen met de wijkagent van de politie. Deze heeft gemeld dat parkeren naast de Eerdsebaan in deze periode wordt gedoogd zolang er wel doorgang blijft voor overig verkeer en voetgangers en fietsers niet te veel gehinderd worden.

Informatiebrief asfaltonderhoud gemeente Meierijstad