fbpx Skip to main content

Informatie van de leverancier over het kunstgrasveld

By 20 november 2018Algemeen

Zoals bekend is zijn er problemen met gladheid van de kustgrasvelden, die onlangs door onze firma zijn geleverd bij WEC en Avanti’31. We zijn ons zeer bewust dat deze problemen er zijn en dat er niet optimaal gebruik gemaakt kan worden van de velden. We waarderen het zeer dat ondanks de problemen, die er zijn, de verengingen toch steeds proberen weer op de velden te gaan spelen.

Om deze problemen aan te pakken is er een projectteam samengesteld, zodra we van de problemen hoorden. Daarnaast zijn we ook in contact met de KNVB. De KNVB heeft ondertussen de verenigingen met deze z.g. non-infill velden benaderd om ervaringen in te zamelen. Om feedback te krijgen van de acties, die we ingezet hebben, bezoekt een vertegenwoordiger van ons bedrijf geregeld trainingen. Deze feedback is nodig om te zien of de acties effect sorteren. In samenspraak met de gemeente en de beide verenigingen hebben we een programma opgesteld om de komende weken intensief de gladheid van velden aan te pakken. In dit programma zijn een aantal meetmomenten om de ervaringen van de spelers te evalueren en op basis daarvan kunnen we mogelijk ook nog een objectieve meetmethode vaststellen.

Ook nu weer wordt uw medewerking enorm gewaardeerd en we gaan ervan uit dat we de gladheid onder controle krijgen.

Tarkett Sports