Jaarvergadering R.K.S.V. W.E.C. 2020-2021

By 5 oktober 2021 Algemeen

De komende jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 27 oktober 2021 om 20:00 uur in de kantine van WEC.

De agenda is:
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen vorige vergadering
4. Financieel verslag 2020-2021
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting op de agenda

De notulen van de vorige jaarvergadering zijn op 5 oktober 2021 per email toegezonden aan alle bij WEC bekend zijnde emailadressen van leden. Heb je niets ontvangen en/of is je juiste emailadres niet bij WEC bekend en wil je de notulen toch ontvangen dan kun je een email sturen naar john@wec.nl. De notulen worden niet in de vergadering voorgelezen. Wel kun je vragen stellen.

Het financiƫle verslag van de penningmeester ligt voorafgaand aan de vergadering vanaf 19:30 uur ter inzage in de bestuurskamer. De penningmeester is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Als bestuurslid zijn periodiek aftredendĀ  Sjaak Pijnenburg, Huub van Bergen en Ellen van Dartel. Alle drie zijn niet herkiesbaar als bestuurslid. Daarnaast heeft John Claassen besloten te stoppen als bestuurslid. Als je interesse hebt in een bestuursfunctie dan kun je je aanmelden bij de secretaris van WEC. Om je kandidaat te stellen moet je 10 handtekeningen van WEC leden overleggen.

Tijdens de vergadering wordt ook het verslag van de kascommissie voorgelezen. Periodiek aftredend is dit jaar Broer Claassen. Broer heeft besloten te stoppen en is niet herkiesbaar. Als je interesse hebt om in de kascommissie zitting te nemen dan kun je je bij de secretaris van WEC aanmelden. Aanmelden kan ook tijdens de vergadering.