Jaarvergadering

By 4 september 2019 september 28th, 2019 Algemeen

De komende jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 25 september 2019 om 20:00 uur in de kantine van WEC.

De agenda is:
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen vorige vergadering
4. Financieel verslag 2018-2019
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag kantine 2018-2019
7. Verkiezing kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting op de agenda

De notulen van de vorige jaarvergadering worden per e-mail toegezonden aan alle leden van WEC.  Is je e-mailadres niet bij WEC bekend maar wil je de notulen toch ontvangen dan kun je contact opnemen met john@wec.nl. De notulen worden niet in de vergadering voorgelezen. Wel kun je vragen stellen.

Het financiële verslag van de penningmeester ligt voorafgaand aan de vergadering vanaf 19:30 uur ter inzage in de bestuurskamer. De penningmeester is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Als bestuurslid zijn periodiek aftredend Ad Spierings, Theo van Heeswijk en Jos Steenbakkers. Theo heeft besloten te stoppen als bestuurslid. Ad en Jos zijn wel herkiesbaar. Als je interesse hebt in een bestuursfunctie dan kun je je aanmelden bij de secretaris van WEC. Om je kandidaat te stellen moet je 10 handtekeningen van WEC leden overleggen.

Tijdens de vergadering wordt ook het verslag van de kascommissie voorgelezen. Periodiek aftredend is dit jaar Martien van Veghel. Als je interesse hebt om in de kascommissie zitting te nemen dan kun je je tijdens de vergadering aanmelden.