Jaarvergadering 2019-2020

By 5 september 2020 Algemeen

De komende jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 14 oktober 2020 om 20:00 uur. In verband met COVID-19 dient u zich vooraf aan te melden voor 5 oktober 2020 bij marcel@wec.nl. Na de aanmeldingen zal het bestuur bepalen of de kantine voldoende ruimte biedt of moet dat we moeten uitwijken. Degene die zich aangemeld hebben krijgen bericht indien de locatie elders is dan de kantine.

De agenda is:
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen vorige vergadering
4. Financieel verslag 2019-2020
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting op de agenda
De notulen van de vorige jaarvergadering worden per e-mail toegezonden aan alle leden van WEC. Is je e-mailadres niet bij WEC bekend maar wil je de notulen toch ontvangen dan kun je contact opnemen met john@wec.nl. De notulen worden niet in de vergadering voorgelezen. Wel kun je vragen stellen.

Het financiële verslag van de penningmeester ligt voorafgaand aan de vergadering vanaf 19:30 uur ter inzage in de bestuurskamer (elders indien locatie wijzigt). De penningmeester is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Tijdens de vergadering wordt ook het verslag van de kascommissie voorgelezen. Periodiek aftredend is dit jaar Eric Steenbakkers. Als je interesse hebt om in de kascommissie zitting te nemen dan kun je je tijdens de vergadering aanmelden.

Als bestuurslid zijn periodiek aftredend Marcel van den Bogaart, John Claassen en Bart van Erp. Marcel heeft besloten te stoppen als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Bart en John zijn wel herkiesbaar. Als je interesse hebt in een bestuursfunctie dan kun je je aanmelden bij de secretaris van WEC. Om je kandidaat te stellen moet je 10 handtekeningen van WEC leden overleggen.

Het bestuur van R.K.S.V. W.E.C.