Belangrijke mededeling bestuur WEC

By 26 november 2020 Algemeen

Jan van der Lee heeft het bestuur van WEC tijdens de bestuursvergadering op 24 november 2020 medegedeeld dat hij i.v.m. privé-omstandigheden toch wenst af te zien van deelname aan het bestuur van WEC. Jan zet zijn overige werkzaamheden bij WEC wel voort. Het bestuur van WEC betreurt Jan’s beslissing maar heeft er respect voor en hoopt dat Jan nog lang bij WEC actief blijft. Bart van Erp heeft zich bereid getoond de functie als voorzitter van WEC op zich te nemen. Aangezien Bart de enige kandidaat voor het voorzitterschap is, heeft het bestuur besloten om hiervoor geen algemene ledenvergadering uit te schrijven. Dit omdat de enige uitkomst van de vergadering kan zijn dat Bart als voorzitter wordt gekozen.

Het bestuur van WEC ziet er nu als volgt uit:

  • Bart van Erp (voorzitter, jeugdzaken);
  • John Claassen (secretaris, communicatie, ledenadministratie);
  • Ellen van Dartel (penningmeester);
  • Sjaak Pijnenburg (vice-voorzitter, beheer accommodatie en kantine);
  • Jos Steenbakkers (technische zaken en wedstrijdzaken senioren);
  • Huub van Bergen (sponsoring);
  • Ad Spierings (scheidsrechterszaken, werkploeg).