Nieuwe bestuursindeling WEC

By 28 oktober 2021 oktober 29th, 2021 Algemeen

De algemene ledenvergadering van WEC heeft ermee ingestemd om de komende periode een structurele wijziging in de opbouw en samenstelling van het hoofdbestuur te bewerkstelligen. Het hoofdbestuur zal vanaf heden bestaan uit drie personen, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze zullen een aantal commissies aansturen. De commissieleden hoeven op deze manier geen deel uit te maken van het hoofdbestuur.Het is de bedoeling om deze wijziging in maart 2022 officieel in te laten gaan maar het bestuur gaat vanaf vandaag al op deze manier werken. Het bestuur bestaat thans uit voorzitter Bart van Erp, secretaris Hans Peeters en penningmeester John de Mol. Leden die interesse hebben om zitting nemen in een van de commissies zoals onder andere sponsoring, technische zaken senioren en kantinekunnen contact opnemen met een van de bestuursleden.