WEC rookvrij

By 30 juli 2022 Algemeen

Het afgelopen jaar is het bestuur in samenwerking met Roan van Bergen bezig geweest met het project: WEC Rookvrij. In navolging van de overige voetbalverenigingen in Schijndel heeft het bestuur gemeend dat ook WEC rookvrij dient te zijn. Als sportvereniging met veel jeugd is het belangrijk dat zij kunnen sporten en opgroeien op een rookvrij sportpark. Roan van Bergen heeft hiervoor dit project aangegrepen om dat vanuit zijn opleiding op te pakken. Met een gedegen stappenplan is hij samen met Hans Peeters, de gemeente Meierijstad en de GGD Hart van Brabant hiermee gestart. Zij hebben dit verder uitgerold met diverse besprekingen en een enquĂȘte onder diverse leden, staffunctionarissen en ouders. Tijdens de uitrol hiervan kregen we met grote meerderheid de steun om ermee verder te gaan. Alles draait om een gedegen draagvlak vanuit de vereniging waarvoor eenieder willen bedanken.

Wat houdt bovenstaand nu precies in?
Vanaf 1 september 2022 zal ons sportpark (alles binnen de poort en de omheining) rookvrij zijn. Door middel van borden (Rookvrije Generatie) zal dit kenbaar gemaakt worden. Het bestuur heeft gemeend om te starten op de dagen als er jeugd aanwezig is om te trainen en hun wedstrijden spelen. Concreet hebben we het volgende afgesproken.
Het sportpark is op alle dagen rookvrij, behoudens op de donderdagen na 20.00 uur en op de zondagen.
Deze regels gelden voor eigen leden, tegenstanders, ouders en overig publiek. Oftewel er worden geen uitzonderingen gemaakt. Deze tijden zullen ook op het sportpark op een bord worden gepubliceerd.