Algemene verordening gegevensbescherming

By 24 mei 2018 Algemeen

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook voor WEC heeft deze verordening gevolgen.

Een van de gevolgen van de verordening is dat WEC zonder toestemming van de betrokkenen niet altijd meer foto’s mag plaatsen in de nieuwsbladen en op de website en sociale media (Facebook). Het kan namelijk zijn dat er op enig moment privacyregels worden geschonden.

Het is ondoenlijk om iedere gemaakte foto te gaan screenen op de privacyregels en toestemming te vragen van de betrokkenen. Het bestuur heeft daarom besloten om op de volgende wijze te werk te gaan.

WEC verzoekt alle leden die niet wensen dat zijn/haar foto gepubliceerd wordt dit kenbaar te maken aan WEC. Dit kan door een email te sturen naar wec@wec.nl. Deze leden moeten er dan wel rekening mee houden dat er helemaal geen foto’s van hem/haar geplaatst worden. Ook geen teamfoto’s, kampioensfoto’s, foto’s bij jubilea en dergelijke.

Het bestuursbesluit wordt op de volgende manieren aan de leden kenbaar gemaakt:
· Dit bericht wordt op de website geplaatst;
· Op WEC TV wordt naar de website verwezen;
· Aan alle bij WEC bekende emailadressen van leden wordt een email gezonden.

Indien u ermee akkoord gaat dat foto’s van u en/of uw kind op de website en facebookpagina van WEC en bij verslagen in Mooi Schijndel en de Stadskrant Veghel gepubliceerd worden hoeft u niet te reageren!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via john2@wec.nl.

Met vriendelijke groet,

John Claassen
Secretaris R.K.S.V. W.E.C.