All Posts By

website@wec.nl

Vrienden van WEC

By Algemeen

Vrienden van WEC is een nieuwe club die dit jaar is opgericht. Hier vragen wij mensen om financieel een steentje bij te dragen aan onze club. We zijn met de commissieleden hard aan het werk om leden te werven en onze ambitie is het ledental in 2017 uit te laten groeien naar meer dan 80 leden.

Read More